Bygtest ApS Salgs- & Leveringsbetingelser

Følgende Salgs – & Leveringsbetingelser gælder Bygtest ApS.

 

TILBUD, AFBUD og BEKRÆFTELSE

En ordre og aftale anses først som bindende når Aftaleseddel er blevet underskrevet. Der fremsendes administrationsgebyr på 350kr ex. moms ved afbud. 

 

PRISER

Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer.

 

BETALINGSBETINGELSER

Der gives 8 dages kredit fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Reg.- og konto nr. er påført din fremsendte faktura. 

 

LEVERINGSBETINGELSER, FORSINKELSE M.V.

Bygtest ApS bestræber sig på at fremsende færdige rapporter 2 hverdage efter huseftersynet har været foretaget. Faktura vil fremsendes samtidigt. I ferietid og ekstra travle perioder vil der aktuelt gå op til 5 hverdage inden fremsendelse. I specielle hastesager kan der efter nærmere aftale være mulighed for hurtigere ekspedition.

 

FORCE MAJEURE

I tilfælde af ”Force Majeure” er Bygtest ApS ansvarsfri. Hertil gælder også strejke, manglende levering fra underleverandører, hacker-angreb, manglende energiforsyning m.m.

Enhver tvist (retslig uenighed, uoverensstemmelse eller konflikt) mellem Bygtest ApS og modpart skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og de almindelige domstole.

 

TAVSHEDSPLIGT

Bygtest ApS og deres ansatte har tavshedspligt. Tavshedspligten indeholder bla. krav om beskyttelse af information der opgives i forbindelse med udførelse af den aftalte sag.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi foretrækker altid at snakke med dig for at du føler dig tryg ved aftalen.