Bygtest ApS Salgs- & Leveringsbetingelser

Følgende Salgs – & Leveringsbetingelser gælder Bygtest ApS.

 

TILBUD, ACCEPT & ORDREBEKRÆFTELSE

Et tilbud anses kun for bindende på den betingelse at tilbuddet er afgivet skriftligt via en Aftaleseddel. Et tilbud anses som at være bortfaldet, når tilbuddet ikke er blevet accepteret inden for 8 dage fra den dato hvor tilbuddet er blevet afsendt. En ordre og aftale anses først som bindende når Aftaleseddel er blevet underskrevet.

 

PRISER

Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført. Priserne inkluderer ikke: Skat, Told, Afgifter, Gebyr, Fragt m.m. Pris- og kursændringer kan medføre regulering i den aftalte pris. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer.

 

BETALINGSBETINGELSER

Der gives 8 dages kredit fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Reg.- og konto nr. er påført din fremsendte faktura.

 

LEVERINGSBETINGELSER, FORSINKELSE M.V.

Bygtest ApS bestræber sig på at fremsende udførte rapporter efter 2 hverdage fra besigtigelses datoen. Faktura vil fremendes samtidigt. I ferietid og ekstra travle perioder vil der aktuelt gå op til 5 hverdage inden fremsendelse. I specielle hastesager kan der efter nærmere aftale være mulighed for hurtigere ekspedition.

 

 

FORCE MAJEURE

I tilfælde af ”Force Majeure” er Bygtest ApS ansvarsfri. Hertil gælder også strejke, manglende levering fra underleverandører, hacker-angreb, manglende energiforsyning m.m.

 

 

LOVVALG

Enhver tvist (retslig uenighed, uoverensstemmelse eller konflikt) mellem Bygtest ApS og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole.

 

TAVSHEDSPLIGT

Bygtest ApS og deres ansatte har tavshedspligt omkring ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos kundeforhold. Tavshedspligten indeholder bla. krav om beskyttelse af information der opgives i forbindelse med udførelse af aftalt proces.Tavshedspligten fortsætter efter en kontrakts eventuelle ophør.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring vores salg- og leveringsbetingelser. Vi foretrækker altid at snakke med dig for at du føler dig tryg ved aftalen. Du er velkommen til både at ringe til os eller skrive til os.