BYGTEST.DK

Huseftersyn

Et huseftersyn gavner både køber og sælger da begge parter får vished om boligens tilstand. Eftersynet skal udføres af en beskikket byggesagdskyndig og slutproduktet er en professionel og grundig rapport. Vi kører også på Sjælland.

SKRIV TIL

BESØG OS HER

Vesterballevej 27, 1. sal,
7000 Fredericia
Bygtest - bestil et grundigt huseftersyn så du får klarhed over boligens tilstand

Huseftersyn giver vished!

Et huseftersyn er et grundigt eftersyn udført af en beskikket bygningssagkyndig. Ved eftersynet gennemgås hver enkelt del af boligen og der registreres synlige skader og tegn på fejl og mangler. En del af huseftersynet indbefatter også at den byggesagkyndige vurderer, om boligen er i dårligere stand end tilsvarende boliger af samme alder. Resultaterne af huseftersynet bliver beskrevet i en tilstandsrapport der udarbejdes efterfølgende.

 

Fordele for køber og sælger

Et huseftersyn giver køber et overblik over eventuelle skader på en bolig man er interesseret i. Samtidig danner det i kombination med en tilstandsrapport grundlaget for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Som sælger kan du præsentere køber for en tilstandsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring, samt fortælle om ordningens retsvirkninger, inden købsaftalen skrives under og på den måde fritages du for et 10-årigt ansvar for skjulte skader. Hvis der vælges at tegne en ejerskifteforsikring skal sælger betale det halve af præmien.

Ring til os på tlf. +45 88 44 20 08 og få mere at vide om vores priser på et huseftersyn. Du er også velkommen til at kontakte os vedrørende vores pakketilbud der indeholder tilstandsrapport, energimærkning og el-rapport.

Send en forespørgsel

HUSK vi er landsdækkende.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

Bliv kontaktet

Det drejer sig om

Kontaktoplysninger

Beliggenhed