Generelt:
Rapporter og faktura vil blive fremsendt pr. mail hvis ikke andet er aftalt.
Aftalen foretages i overensstemmelse med vilkårene: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 18. BYGTEST ApS er forsikret ved Tryg forsikring med police nr. 670.9.532.120.803

Vedr. fornyelse af tilstandsrapport:
Er der forud for besigtigelsen bestilt fornyelse af tilstandsrapport (gyldig 6 mdr.) skal fornyelsen udføres senest 3 mdr. efter den første rapport er udløbet. Fornyelsen gælder ikke for elrapport (elrapport er gyldigt 1 år). Er der ikke forud for besigtigelsen bestilt fornyelse af tilstandsrapport vil honorar for en ny rapport være tilsvarende pris som anført i denne aftale.

Tilvalg af TR-kladde også kaldet ”førsyn”:
Man kan tilvælge at få udført en kladde for tilstandsrapporten (dette gælder ikke elrapporten) således man kan udbedre skader på sin ejendom inden den endelige tilstandsrapport indberettes. Dette kan tilvælges for 1.500,00 kr. inkl. moms. Efter kladden er udarbejdet har ejer en 2 måneders (60 dage) tidsfrist til at udbedre eventuelle fejl og mangler. Dernæst skal rapporten indberettes. Kladden må ikke videresendes eller fremvises til andre end bygningens ejer. Ej heller fremvises til håndværkere.

Vedr. fornyelse af elrapport:
Er der forud for besigtigelsen bestilt fornyelse af elrapport vil der specifikt aftales en reduceret pris. Elrapport er gældende i 1 år. Elinstallationsrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel. En elinstallationsrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Vedrørende energimærke:
Du opfordres til at udfylde tilfredshedsskemaet efter udført energimærke og deltager derved i lodtrækningen om 2 flasker vin på bygtest.dk/tilfredshedsundersoegelse/
Er der yderlige spørgsmål til Energimærkning, kan disse evt. findes på www.ens.dk

Kredit:
Har du tilvalgt 12 mdr. kredit, gælder dette kun hvis tilvalget var i forbindelse med bestillingen og hvis huset ikke bliver solgt. Såfremt huset bliver solgt, skal der forelægge betaling 14 dage efter dato på købskontrakt. Det er ejers pligt at meddele når huset er solgt. Hvis huset sælges og sælger ikke meddeler dette til: BYGTEST ApS, vil der påløbe et gebyr på svarende til 10 % af totalbeløbet pr. mdr. (Tilvalg af 12 mdr. kredit skal være udført inden besigtigelsen ved oprettelse af ordren)

Trykprøvning:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Der stilles krav fra myndighederne om at der skal udføres trykprøvning af nye huse. Dette foregår ved at man laver undertryk i huset. Med en såkaldt ”Blowerdoor” vil man kunne påvise tætheden af husets konstruktion. En Trykprøvning kan bla. danne indtryk af de kolde zoner i huset og man kan dermed afgøre hvordan man nedbringer udgifterne til opvarmning. Prisen for en Trykprøvning på et almindeligt hus er 3500,- eks moms. Lækagesporing udgør en timepris á 960,- eks. moms. Prisen kan dermed være varierende i forhold til den først aftalte pris, idet en Trykprøvning kan udmunde sig i et større omfang end først antaget. Viser det sig at der utætheder i boligen skal disse søges og dette kan medføre et større timeforbrug end først antaget.

Rykkerprocedure:
Vi har forståelse for evt. forglemmelse af betaling af en faktura. Der kan også ske en systemfejl. Ved for sen indbetaling vil du modtage et opkald med påmindelse om betaling. Efter aftale vil du herefter blive bedt om at fremsende dokumentation på din indbetaling så vi kan kontrollere i bogholderiet. HUSK! at påføre det korrekte faktura nummer ved indbetaling. Skulle din indbetaling have krydset vores mail, bedes du blot se bort fra henvendelsen. Udebliver betalingen fortsat, vil sagen blive overdraget til inkasso iht. Dansk Lovgivning.

Handelsbetingelser:
Vores betingelser er udarbejdet så alle parter er sikre på aftaler, stabilitet og klare regler omkring en aftale.
Typisk vil du som forbruger henvende dig til BYGTEST ApS og anmode om udførelse af opgaven. Dette er en uformel og uforpligtende drøftelse om opgavens omfang samt pris herpå. BYGTEST ApS fremsender herefter en aftaleseddel som du har mulighed for at godkende eller komme med bemærkninger til. Sagen kan ikke afsluttes før der foreligger underskrift på den fremsendte Aftaleseddel.

Cookies:
Vi benytter ”cookies” for at genkende og huske indstillinger, udføre statistik samt målrette annoncer. Cookies er en tekstfil som gemmes på din computer, denne er ikke skadelig og har ikke mulighed for at bære virus.
Der er 2 typer cookies: Førstepartscookies oprettes af det website du besøger, dette vises i adresselinjen.
Tredjepartscookies oprettes af andre websites, som ejer noget af indholdet fra fx annoncer eller billeder af det du søger på.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies i din browser. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer optræde hyppigere, desuden risikerer du at websitet ikke fungerer optimalt og det er ikke alt indhold du har adgang til. Oplysningerne benyttes til at vise dig de relevante annoncer i relation for det du søger. Desuden har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt kommer i uvedkommendes kendskab.

GDPR:
Vi tager din sikkerhed alvorligt. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data er du velkommen til at kontakte os. Virksomheden overholder de gældende regler for GDPR. 
BYGTEST ApS behandler alle henvendelser og personfølsomme oplysninger med det grundprincip, at vi gemmer oplysninger så længe der er hjemmel til dette. Dette betyder, så længe de er relevante og nødvendige for håndtering af sagen, når det er oplysninger af legitim interesse. Denne periode er varierende og kan derfor ikke oplyses specifikt da tidsrammerne for enhver sag er individuel. Databehandleraftaler er ligeledes opdaterede.

Videregivelse af oplysninger:
Ved accept til BYGTEST ApS for udførelse af de aftalte ydelser, accepterer du også at BYGTEST ApS har ret til at videregive de relevante oplysninger til diverse underleverandører og samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt for at udføre opgaven.
De relevante oplysninger udgør i de fleste tilfælde, kun dine kontaktoplysninger samt informationer om din bolig.